Kişisel Verilerin Korunması ve Verilerin Gizliliği | Atölye Dr. Oetker

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Verilerin Gizliliği Hakkında Bilgilendirme

Bu bilgilendirme metni, Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Dr. Oetker) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’nci maddesi çerçevesinde
hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği ve işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve 11’nci maddede sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgi vermek
amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve Kanun metninin tamamını okumak isterseniz,
www.kvkk.gov.tr adlı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dr. Oetker olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna azami özen ve hassasiyet gösterdiğimizi
belirtmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen iletişim sayfamızdaki
bilgiler aracılığıyla bize ulaşınız.

Veri Toplama Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebebi
Şirketimiz; gerek Dr. Oetker’e ait olan web sayfasındaki iletişim formu, bülten/tarif üyeliği formu, sosyal
medya kanallarımızdan yorum ya da direkt mesaj yoluyla, şirketimiz tarafından düzenlenen aktivite,
uygulama ve benzeri faaliyetlerinde yazılı olarak, tüketici danışma hattını telefon ile arayarak ve gerekse
Dr. Oetker’e ait olmayan tüm alanlar (internetteki sözlükler, forumlar, video alanları, şikayet siteleri, vb.)
dahil olmak üzere kurumsal ismimizin, ürünlerimizin veya faaliyetlerimizin geçtiği içerikler, mektuplar
veya sözel olarak bildirimleri şirketimiz ile iletişime geçmiş olarak kabul eder. Şirketimiz, markamız ve
ürünlerimiz hakkında sorularınız, yorumlarınız, beklentileriniz ve şikayetlerinizi iletirken paylaştığınız bu
verilerinizi (isim- soyisim, rumuz veya takma isim, adres, elektronik posta, telefon numarası, sosyal
medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler),
tüketiciye karşı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun yasalarca izin verilen
faaliyetleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, müşteri ilişkileri yönetimi
süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla kaydedilmekte, hizmet kalitesini artırabilmek ve hizmetlerini devam ettirebilmek
için güncellenmekte, yeniden düzenlenmektedir.

Üretim ve tüketim tercihini etkilemesi nedeniyle iletişim ve formlarda alerji ve çölyak hastalığı ile ilgili
sağlık verileri alınmakta ve özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan bu veriler kamu sağlığının korunması
hukuki sebebiyle kaydedilmektedir.

Amacımız talep ve şikayetlerin takip edilmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesidir.

İsim ve iletişim bilgileri, Dr. Oetker adına yazışma, bilgilendirme ve ürün tanıtımı yapmak amacıyla Dr.
Oetker ile arasında gizlilik ve güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan dijital reklam ajansı, sosyal medya
ajansı gibi firmalarla paylaşılmaktadır.

Haklarınız Nelerdir?
Kaydedilen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizde
meydana gelen değişiklikleri lütfen bize bildiriniz.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11’nci
maddesi çerçevesindeki haklarınıza istinaden, şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu talepleriniz; 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Taleplerinizi,
www.droetker.com.tr sitesinde bulunan iletişim formu veya kvk@droetker.com.tr mail adresi aracılığıyla
bize iletebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin: Bilgilendirme metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir
soru veya endişenizin bulunması halinde web sitemizin iletişim sayfasında belirtilen kanallardan bize
ulaşabilirsiniz.