Geleneksel Çörek Çeşitleri...
Çörek ve Çörek Çeşitleri Nelerdir? Eski Türkçe kökenli Çörek isminin yuvarlak ekmek anlamına geldiği bilinmektedir (Divan-i Lugat-it Türk, 1070). Çöreklenmek ise Lugat-ı Osmani (1876)’ya göre kıvrılıp top haline gelmek anlamındadır. Kültürel zenginliği ve çeşitliliği yansıtan bir yiyecek olan çöreğin; gelenek ve rituellere göre her coğrafyada farklı çeşitleri hazırlanmaktadır....